Performance Comparisons

Stock vs 38mm Carb

Stock vs 39mm TMX w/Intake Runner

Stock vs Mild Port 34mm Carb

Stock vs Mild Port 34mm Carb w/Airbox

Stock H2 vs 34/38/FPP Pipes

Pipe Comparison Jolly/Denco/Stock VM38, 1.5 Lift

Pipe Comparison Denco/Higgspeed GP VM38, 1.5 Lift

Leo's H2 TMX38